Zelfbewustzijn

Trainen

Zelfbewustzijn
Trainen

Trainen

Dingen leren is een basisbeginsel van het leven. Niet meer leren betekent stilstaan. Jezus werd gerespecteerd als een rabbi. Dat wil zeggen dat Hij een leraar was. Het woord discipelen geven we in het Nederlands daarom weer met ‘leerlingen’. Het Griekse woord voor leerling (mathetes) is ontleend aan de wereld van de opvoeders. De volgelingen van Jezus zijn mensen die in opleiding zijn en dat bevordert groei. Het echte doel in de school van Jezus is om in te zien dat het om daden gaat en niet alleen om woorden en kennis. Door mensen te trainen stel je hen in staat hun krachten optimaal in te zetten, zich verder te ontwikkelen en te groeien. De gemeente moet een plaats zijn waar alle generaties iets nieuws kunnen leren. Jonge mensen zijn niet de enigen die behoefte hebben aan gestructureerde, doorlopende scholing en ondersteuning vanuit het dagelijks leven en de omgeving van de plaatselijke gemeente. Gemeenten die veel belang hechten aan training zetten daarom vol in op het voorzien in de mogelijkheden voor alle leden om te groeien in inzicht, het verbeteren van hun persoonlijke gaven en om zich verder te ontwikkelen in de dienst voor God. Zij moedigen hun leden aan en ondersteunen hen in deelname aan trainingsmogelijkheden, binnen en buiten hun eigen kring. De vooruitgang van een levende geloofsgemeenschap gedijt door het bewustzijn dat je nooit te oud bent om te leren.

“Discipleship is about continuing education. We see this life of Jesus with regard to all his followers…Two-thirds of Jesus’ work was education. Continuing education means continuous learning for those who want to be effective…Jesus indeed told his disciples that they would carry on learning through the ongoing work of the Holy Spirit (John 14:26).“

Leaderwell Pohsngap, "Leadership and Discipleship“ in A Guide to Leadership, ed. Titre Ande (London: Ashford Press, 2010), p. 42.