Geestelijke groei

Onderwijzen

Geestelijke groei
Onderwijzen

Onderwijzen

Mensen willen goed bijbels onderricht en overdenkingen die relevant zijn voor hun leven. De Valuegenesis Europe-studie laat zien dat prediking die jonge mensen raakt erg belangrijk is voor hoe ze de kerk ervaren. Luisteren zij naar overdenkingen die hun hart raken? Dan is de kans dat ze in de kerk blijven acht keer groter in vergelijking met jongeren die dat niet zo ervaren. Relevante prediking is mogelijk als mensen openstaan voor de werkelijkheid en de geestelijke behoeften in de levens van mensen en daarover praten met hen. Geloven in Jezus komt door het ‘luisteren’ (Romeinen 10:17). Daarom is het zo enorm belangrijk dat christelijke waarden en de bijbelse leer praktisch, authentiek en creatief worden overgebracht. Jezus moet in het middelpunt staan. Gemeenten die dat als prioriteit hebben zijn waarschijnlijk relevant voor bezoekers. Het overbrengen van het geloof is niet beperkt tot de preek of tot het éénrichtingsverkeer van preken in een kerkelijke context. Persoonlijke gesprekken zijn net zo belangrijk. En het op een creatieve manier overbrengen van ons geloof in alledaagse omstandigheden ook (Deuteronomium 6:6-9).

“Discipleship is about continuing education. We see this life of Jesus with regard to all his followers…Two-thirds of Jesus’ work was education. Continuing education means continuous learning for those who want to be effective…Jesus indeed told his disciples that they would carry on learning through the ongoing work of the Holy Spirit (John 14:26).“

Leaderwell Pohsngap, "Leadership and Discipleship“ in A Guide to Leadership, ed. Titre Ande (London: Ashford Press, 2010), p. 42.