Relaties

Deelnemen

Relaties
Deelnemen

Deelnemen

Als je meehelpt het gemeenteleven vorm te geven, dan versterkt dat het gevoel dat je erbij hoort. Je identificeert je met die kerk en haar opdracht. Dat geldt zeker voor jonge mensen. Ze lopen over van ideeën, meningen en energie. Maar vaak krijgen ze niet de gelegenheid die toe te passen in de kerk. Er zijn studies die aantonen dat de jongeren de kerk relevant vinden. Is de kerk er ook van overtuigd dat jongeren relevant zijn? In de kern komt het erop neer dat er een gevoel van erbij horen wordt gekweekt. Dat gebeurt wanneer je erbij wordt betrokken en kunt bijdragen. Deze verklaring van de leiding van de Adventkerk ging over jongeren: ‘De redenen die het meeste worden genoemd door mensen die de plaatselijke gemeente verlaten, behoren tot het gebied van de relaties, het ontbreken van een gevoel van erbij horen en een gebrek aan betekenisvolle betrokkenheid bij de plaatselijke gemeente en haar opdracht.’ (Conserving Membership Gains, General Conference of Sevent-day Adventists Executive Committee, 2007, paragraaf 5). Gemeenten doen er daarom goed aan om alle leden, jong en oud, maar ook hun gasten, aan te moedigen actief deel te nemen aan het vormgeven van de visie en de missie van de kerk.

“Scientific data refers to the fact that “congregations with high levels of youth involvement are also the ones more likely to be growing.”

Jackson W. Carroll, God’s Potters: Pastoral Leadership and the Shaping of Congregations (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publ. Co., 2006), p. 116