Missie

Verzoenen

Missie
Verzoenen

Verzoenen

Het doen van missiewerk op het gebied van ‘het dienstwerk van verzoening’, plaatst Jezus in het middelpunt, toont respect naar andere mensen en neemt hen serieus. Als vertegenwoordigers van die verzoening, zijn we ‘bruggenbouwers’. Als ambassadeurs van Jezus nodigen we anderen uit zich met God te verzoenen. Alles wat te maken heeft met evangelisatie is ondergeschikt aan de opdracht verbroken relaties met God te helen en te herstellen. Dat geldt ook voor het helpen van mensen. Het gaat erom dat iedereen persoonlijk de weg kan vinden om zich te verbinden met onze liefhebbende hemelse Vader. Gemeenten die trouw zijn aan die opdracht weten dat de uitnodiging zich met God te verzoenen alleen geloofwaardig is wanneer ze dat ook zelf hebben ervaren en uitleven. Want in dit alles gaat het over het weer opbouwen van relaties. Als je missie bekijkt vanuit de context van verzoening, begrijp je dat het Goede Nieuws onlosmakelijk is verbonden met de boodschapper en met het evangelie zoals dat praktisch wordt uitgeleefd in de gemeente. Daarom wordt elk lid opgeroepen een ambassadeur te zijn voor Jezus en het evangelie tot een realiteit te laten worden in hun leven.

All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation: that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people’s sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ’s ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ’s behalf: Be reconciled to God.

2 Corinthians 5:18–20 (NIV)