Zelfbewustzijn

Leiding geven

Zelfbewustzijn
Leiding geven

Leiding geven

Een strategisch denkende gemeente met een doel voor ogen, beperkt haar aandacht niet tot allerlei administratieve processen. Zij is bewust bezig met missie en richt de aandacht op steeds voortgaande ontwikkeling, vooruitgang en groei op alle terreinen. Zo’n gemeente heeft een visie en een missie en anders ontwikkelt ze er één en richt daarbij de aandacht op de plaatselijke gemeenschap. Ze is altijd actief bezig om alle leden te betrekken, ook de jongeren. Deze gemeente werkt continu aan ontwikkeling, analyse en evaluatie van haar visie en haar doelen. Zij herinnert iedereen in de gemeente aan haar visie en ze is actief om ook jongeren te betrekken bij het leiden van de gemeente. Hoe serieus een gemeente haar jongeren neemt, blijkt uit hoeveel jongeren op alle niveaus betrokken zijn bij alles wat te maken heeft met leiderschap. Wanneer jongeren meedoen, zien zij de kerk ook als hun kerk. Zij zullen actief vorm geven aan de activiteiten en de opdracht van de kerk. Leiderschap dat zich richt op waarden wordt gekenmerkt door altijd oog te hebben voor de waarden van iCOR. Op basis daarvan kijkt het leiderschap vooruit en zoekt naar mogelijkheden die waarden actief te bevorderen en constant te evalueren als het gaat om de dagelijkse activiteiten van het gemeenteleven.

But select capable men from all the people—men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain—and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties and tens. Have them serve as judges for the people at all times, but have them bring every difficult case to you; the simple cases they can decide themselves. That will make your load lighter, because they will share it with you. If you do this and God so commands, you will be able to stand the strain, and all these people will go home satisfied.”

Exodus 18:21–23 (NIV)