Geestelijke groei

Aanbidden

Geestelijke groei
Aanbidden

Aanbidden

Aanbidding is geen gebeurtenis of een programma, maar een manier van leven. Aanbidding vertrouwt erop dat God tegenwoordig is en maakt de bijbelse waarheid werkelijkheid in het dagelijks leven. Gods kinderen verkondigen niet alleen het evangelie, maar zij vieren het! En ze leven het uit waar ze dan ook samenkomen. Wist je dat er onderzoeken zijn die aantonen dat het een positieve uitwerking heeft op het geestelijk leven van een mens als die gemeenschappelijke aanbidding meemaakt? Hetzelfde geldt voor vreugde en eerbied in zingen, muziek, gebed en prediking. Die invloed komt ook terug in het dagelijks leven. Gemeenten die willen groeien door met elkaar te aanbidden zijn actief bezig om van de sabbat een betekenisvolle gebeurtenis te maken. Zij vullen de aanbiddingsdienst zo in dat ook jongeren een bijdrage kunnen leveren en dat ze zich er ook door aangesproken voelen. ‘Religieuze diensten moeten zo worden gepland en geleid dat ze niet alleen heilzaam zijn, maar zo aangenaam dat ze ronduit aantrekkelijk zijn’ (Ellen White, Testimony Treasures Vol. 2, p. 440). Een gezamenlijke eredienst kan zich richten op geestelijke behoeften en op concrete situaties en doelen. Een liefdevolle, vreugdevolle en dankbare houding van deelnemers aan de viering van de aanbiddingsdienst is belangrijker dan de aparte onderdelen van het programma.

“God’s people have always included all ages in their worship.”

Howard Vanderwell, „Biblical Values to Shape the Congregation“ in Howard Vanderwell ed., The Church of All Ages: Generations Worshipping Together (Herndon, VA: The Alban Institute, 2008), p. 20.