Missie

Dienen

Missie
Dienen

Dienen

‘De gemeente is georganiseerd om te dienen’ (Ellen White, Karaktervorming, p. 267). Het is een gemeenschap waar men zorgt en dient. Als je jonge mensen vraagt waarom zij het belangrijk vinden dat de kerk er is, dan zeggen zij dat de kerk impact moet hebben op de maatschappij. Vooral jongeren staan klaar om betrokken te zijn bij activiteiten waarbij je je handen uitstrekt naar de wereld. Zij willen graag het verschil maken in het leven van een medemens! Vraag ze dus niet alleen om mee te helpen bij de uitvoering, maar betrek ze ook bij het bedenken en plannen van activiteiten. Wie actief betrokken is, identificeert zich beter met de kerk en met het adventisme. Het is nu veel makkelijker voor mensen in de kerk om vrienden en kennissen uit te nodigen die willen meehelpen zich in te zetten voor de gemeenschap. Het gaat om veel meer dan kerkdiensten. Wanneer kerk en geloof relevant zijn voor de maatschappij, praten jong en oud veel eerder over hun geloof met vrienden en anderen. Jezus’ leven laat zien dat de verkondiging van het goede nieuws echt afhankelijk is van een positieve, open en dienende houding naar anderen toe.

“We’ve by far had the most success inviting people into our community life by inviting them to serve alongside us. As a matter of fact, that’s about the only thing that’s worked consistently as far as ‚official‘ church activities go.“

George Barna und David Kinnaman, ed., Churchless:Understanding Today’s Unchurched and How to Connect with Them (The Barna Group, 2014), p. 30.