Mission

Tjeneste

Mission
Tjeneste

Tjeneste

“Menigheden er organiseret til at tjene” (Uddannelse, s. 270). Det er et omsorgsfuldt og tjenende fællesskab. Når unge bliver spurgt om, hvad de føler er vigtigt at være som kirke, siger mange af dem, at det skal have betydning for det større samfund. Især unge mennesker er klar til at lade sig involvere i meningsfulde opsøgende aktiviteter, der gør en forskel for deres medmennesker. Derfor bør de ikke udelukkende inviteres til at hjælpe med at udføre dem, men også være med i at udvikle og planlægge disse aktiviteter. De, som er aktivt involveret, kan bedre identificere sig med kirken og den adventistiske tro. I dag er det lettere for folk i kirken at invitere venner og bekendte til at hjælpe i opgaver, der gør en forskel i samfundet, end bare at komme til gudstjenester. Når kirken og troen er relevant for samfundet, vil unge og gamle også være mere villige til at tale med deres venner og andre om deres tro. Jesu liv demonstrerer, hvor meget det at proklamere de gode nyheder afhænger af en positiv, åben og tjenende holdning til andre.

”Langt den største succes har vi haft, når vi har inviteret folk ind i vores menighedsliv og givet dem opgaver side om side med os. Faktisk er det det eneste, der på pålidelig vis har fungeret, hvad angår de officielle 'kirkelige aktiviteter.”

George Barna and David Kinnaman, ed., Churchless:Understanding Today’s Unchurched and How to Connect with Them (The Barna Group, 2014), p. 30.