Relationer

Tilknytning

Relationer
Tilknytning

Tilknytning

Gud er kærlighed og som Fader, Søn og Helligånd en relationel Gud – hans kirke må ligeledes afspejle samme natur. At opbygge sunde relationer er en af ​​de vigtigste og påtrængende opgaver i den kristne kirke. Kærligheden udlevet blandt Jesu tilhængere er et centralt kendetegn, der identificerer dem som hørende Gud til.

Det gør deres tro autentisk. Det er grundlæggende umuligt at elske Gud og ignorere ens medmennesker. Kristeligt fællesskab skal bygges op og udleves. Det er mere end blot at samle mange mennesker på samme sted for at deltage i et åndeligt program. Kirker, der ønsker at knytte mennesker til sig, gør bevidste bestræbelser for at etablere autentiske og kærlige forhold på tværs af generationsmæssige, kulturelle og sociale grænser og skaber kontakt med mennesker både i og udenfor kirken. Dette er især vigtigt for de unge i kirken, da det er afgørende for deres åndelige vækst, at de har relevante relationer ikke kun med deres jævnaldrende, men også med voksne.

”For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte.”

Gal 3,26-29