De 10 iCOR værdier

Leve vores værdier sammen

Jesu mission:
Holistisk Discipelskab

iCOR orienterer sig mod den mission Jesus har givet os til at støtte folk i holistisk discipelskab. At kalde folk til at blive disciple af Jesus er ikke bare endnu et program i kirken, men meget snarere dens centrale mission. For at retfærdiggøre denne opgave, må den lokale kirke være aktivt involveret i fire områder, der hjælper både unge og hvem som helst til at blive disciple af Jesus:

 • Fostre fællesskaber – at byde ind
  (åndeligt og socialt fællesskab: ApG 2, 46-47; Ef 4,2-3; Joh 13,34-35)
 • Fostre åndelig vækst – at række op
  (2 Kor 5,17; 2 Thess 1,3; Gal 5,16,18,22-23)
 • Fremme mission – at række ud
  (2 Kor 5,18-20; ApG 9,36.39)
 • Kultivere bemyndigelse – at række udover
  (Jer 1,7.9-10; Ef 3,20-21; 4,7-16; 2 Tim 2,2; 4,1-2)

“This concept of the church as ‘the people of God’ -- as God’s new society, his family, his community – breaks upon many today as the most thrilling ‘good news’ they could ever hear. And what transformation it can bring when a person knows that he belongs to God and his people for ever! In an age of isolation, the joy of really belonging to God and of being a part of his people throughout the world – a belonging which depends not on earning acceptance, but on receiving freely of God’s love – is one of the most relevant features of the Christian message of good news.”

David Watson, I Believe in the Church (Grand Rapids/Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company: 1978), S. 76.

De 10 iCOR værdier

På baggrund af empirisk forskning, videnskabelige undersøgelser og sociologiske fund, den nytestamentlige forståelse af kirken og Ellen G. Whites skrifter, kan man præcisere ti grundlæggende værdier, som kirken må være bevidst om og kontinuerligt må udvikle og evaluere, om den ønsker at være Guds familie i den bibelske forstand. Disse værdier burde diskuteres jævnligt på bestyrelsesmøder (og menighedsmøder), som kan hjælpe menigheder til at holde fokus på kerneområder, der fremmer kirkens vækst som et åndeligt hjem og et sikkert tilflugtssted for mennesker af alle generationer, kulturer og sociale baggrunde. De ti iCOR værdier er ikke supplerende programmer, som en kirke helt enkelt må implementere. Meget snarere er de med til at virkeliggøre den forpligtelse og indstilling, som er kirkens opgave: at være Guds familie, som på tværs af generationerne former et troens fællesskab med henblik på at kunne indfri de unges åndelige længsel på en særlig måde. Disse værdier danner grundlaget for yderligere kirkeaktiviteter og hjælper kirken med at definere og gennemføre dens individuelle mål.

"Kirken er den evangelistiske strategi ... Det mest evangelistiske kirken kan gøre er derfor at være kirke, ikke bare i offentligheden, men som noget nyt og alternativt offentligt tilgængeligt; ikke kun i samfundet, men som et nyt og særskilt i samfundet, en ny og hidtil uset social eksistens.”

Bryan Stone, Evangelism After Christendom: The Theology and Practice of Christian Witness (Grand Rapids, MI: Brazos Press, 2007), p. 15-16.

iCOR ER BASERET PÅ …

… nytestamentlig teologi og forståelse af tro og kirke, f.eks.:

 • Joseph H. Hellerman, When the Church Was a Family:
  Recapturing Jesus’ Vision for Authentic Christian Community (Nasville, TN: B&H Publishing Group, 2009)
 • Richard Rice, Believing, Behaving, Belonging: Finding New Love for the Church (Roseville, CA: The Association of Adventist Forums, 2002)

… sociologisk forskning vedrørende livet i kirkefællesskabet og generationernes åndelige vækst i kirken, f.eks.:

 • Holly Catterton Allen and Christine Lawton Ross, Intergenerational Christian Formation – Bringing the Whole Church Together in Ministry, Community and Worship (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2012)
 • Howard Vanderwell, ed. The Church of All Ages – Generations Worshiping Together (Herndon, VA: The Alban Institute, 2008)

… resultaterne af Valuegenesis undersøgelserne i USA og Europa, f.eks.:

 • Bailey V. Gillespie and Michael J. Donahue, Valuegenesis: Ten Years Later – A Study of Two Generations (Riverside, CA: Hancock Center Publications, 2004)
 • Stephan Sigg, “A Spiritual Home for Young People? The Adventist Youth and Their Church Seen from the Valuegenesis Europe Data” Part I-III, Spes Christiana Band 24, 2013

… empirisk forskning om kirkens dropout-problematik og ungdom, f.eks.:

 • Roger L. Dudley, Why our Teenagers Leave the Church (Hagerstown, MD: Review and Herald, 2000)
 • David Kinnaman, You Lost Me. – Why Young Christians Are Leaving Church…And Rethinking Faith (Grand Rapids, MI: Baker Books, 2011)
 • Ed Stetzer, Richie Stanley, and Jason Hayes, Lost and Found: The Younger Unchurched and the Churches That Reach Them (Nashville, TN: B&H Publishing Group, 2009)

… videnskabelige undersøgelser om videregivelse af tro i familier og kirker, f.eks.:

 • Vern L. Bengtson, Norella M. Putney and Susan Harris, Families and Faith: How Religion is Passed Down Across Generations (New York: Oxford University Press, 2013).
 • Eugene C. Roehlkepartain, Pamela Ebstyne King, Linda Wagner, and Peter L. Benson, The Handbook of Spiritual Development in Childhood and Adolescence (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2006)

… Ellen G. Whites skrifter, særligt:

 • Ellen G. White, Education (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1952; Uddannelse, Dansk Bogforlag, MCMLXVIII)
 • Ellen G. White, Gospel Workers (Washington, DC: Review and Herald, 1915; Evangeliets Tjenere, Norsk Bokforlag, 1949)

"Tværgenerationel tjeneste opstår, når en menighed forsætligt bringer generationer sammen i gensidig tjeneste, deler eller lærer i fællesskab kirkens kerneaktiviteter at kende med henblik på at være Guds familie og Kristi legeme for hinanden og det omgivende større samfund.”

(doctoral dissertation, Saint Louis University, MO, 2006), p. 127.