Relationer

Deltagende

Relationer
Deltagende

Deltagende

At hjælpe med at forme kirkens liv styrker følelsen af ​​at høre til og at identificere sig med kirken og dens mission. Dette gælder især for unge mennesker. De er fyldt med ideer, meninger og energi, men for ofte får de ikke mulighed for at anvende dem i kirken. Undersøgelser viser, at ungdommen anser kirken for at være relevant, men anser kirken ungdommen for at være relevant? I det væsentlige fremmes følelsen af tilhørsforhold, hvor man inkluderes og kan være med til at bidrage. Med tanke på ungdommen udstedte Syvende Dags Adventistkirken følgende erklæring i 2007: ”De hyppigste årsager til, at personer forlader det lokale kirkefællesskab, skal findes i forhold til relationer, i manglen på følelsen af tilhørsforhold og i manglen på meningsfuldt engagement i den lokale menighed og dens mission”(“Conserving Membership Gains,” General Conference of Seventh-day Adventists Executive Committee, 2007, paragraph 5). Kirkerne ville derfor gøre klogt i at opmuntre deres medlemmer, unge som gamle, og gæster til kirken, til aktivt at tage del i udformningen af ​​kirkens vision og mission.

"Videnskabelige data afslører det faktum, at ”menigheder med høj grad af de unges medinddragelse også er dem, der har størst sandsynlighed for at vokse.”

Jackson W. Carroll, God’s Potters: Pastoral Leadership and the Shaping of Congregations (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publ. Co., 2006), p. 116