Mission

Forsoning

Mission
Forsoning

Forsoning

Missionsarbejde i “forsoningstjenesten” holder Jesus i fokus, er respektfuld for andre mennesker og tager dem alvorligt. Som ambassadører for forsoning er vi ”brobyggere”, og som repræsentanter for Jesus inviterer vi andre til at lade sig forlige med Gud. Under forsoningens banner er alt, som er forbundet med opsøgende og evangeliserende arbejde, underlagt helbredelsens tjeneste og genopbygning af et mistet eller brudt forhold til Gud. Opgaven er at hjælpe folk til at finde deres egen individuelle vej til fællesskab med Gud som vores kærlige far. Kirker, som engagerer sig i ”forsoningstjenesten” er opmærksomme på, at opfordringen til at lade sig forlige med Gud kun er troværdig, når de selv udlever deres erfaring med forligelsen. Det handler om genoprettelse af relationer. I sidste ende gør mission i en sammenhæng med forsoning det klart, at de ”gode nyheder” er uadskilleligt forbundet med budbringeren og evangeliet, som det viser sig i praksis i kirken. Derfor er alle medlemmer kaldet til at være ambassadører for Jesus, som lader evangeliet blive en virkelighed i deres liv.

"Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste, for det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, idet Gud så at sige formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne: Lad jer forlige med Gud."

2 Kor 5,18-20