Bemyndigelse

Uddannelse

Bemyndigelse
Uddannelse

Uddannelse

Læring er et grundlæggende livsprincip, og hvor der ikke længere er læring, er der stagnation. Jesus var respekteret som Rabbi, det vil sige som en lærer, og hans disciple kan opfattes som hans elever. Det græske ord for discipel (mathetes) kommer fra uddannelsesverdenen. Jesu efterfølgere er mennesker i træning, og træning fremmer vækst. Det virkelige mål i Jesu skole er at være i aktion og ikke kun beskæftige sig med ord og viden. Eftersom uddannelse giver folk mulighed for at udvikles og vokse, bør kirken være et læringssted for alle generationer. Unge mennesker er ikke de eneste, der har brug for struktureret, kontinuerlig uddannelse og støtte i sine omgivelser og i det daglige liv i den lokale kirke. Kirker, der vægter uddannelse højt, er derfor forpligtet på at give alle medlemmer mulighed for at vokse i forståelse, forbedre deres individuelle evner og fortsætte med at udvikle sig til tjeneste for Gud. De opfordrer derfor og støtter deres medlemmer i at deltage i interne og eksterne uddannelsesmuligheder. Fremskridtet i et levende trosfællesskab trives ved bevidstheden om, at man aldrig er færdig med at lære.

"Discipleskab handler om vedvarende uddannelse. Vi ser dette i Jesu liv i forhold til alle hans tilhængere ... To tredjedele af Jesu arbejde bestod i undervisning. Vedvarende uddannelse betyder kontinuerlig læring for alle, der ønsker at være effektive ... Jesus fortalte faktisk sine disciple, at de ville fortsætte med at lære gennem Helligåndens fortsatte arbejde" (Joh 14,26).

Leaderwell Pohsngap, "Leadership and Discipleship“ in A Guide to Leadership, ed. Titre Ande (London: Ashford Press, 2010), p. 42.