Åndelig vækst

Undervisning

Åndelig vækst
Undervisning

Undervisning

Folk søger sund bibelsk undervisning og forkyndelse, som er relevant for deres liv. Valuegenesis Europe” (VGE) undersøgelsen viser, at forkyndelse, der når unge mennesker, er meget vigtig for deres kirkeoplevelse. Når de oplever en forkyndelse, der berører deres hjerter, er de otte gange mere tilbøjelige til at blive i kirken sammenlignet med andre unge, der ikke gør den erfaring. Relevant forkyndelse er mulig, når man har forståelse for og er åben for virkeligheden og for de åndelige behov i folks liv og taler med dem om disse spørgsmål. Eftersom troen på Jesus kommer af at “høre” (Rom 10,17), er det vigtigt, at kristne værdier og bibelsk lære kommunikeres på en praktisk, autentisk og kreativ måde, og Jesus holdes i fokus. Kirker, der gør dette til en prioritet, er også mere tilbøjelige til at være relevante for gæster. At kommunikere tro er imidlertid ikke begrænset til prædikenen eller ensidig forkyndelse i en kirkekontekst. Lige så betydningsfuldt er de personlige samtaler og den kreative kommunikation af vores tro i livets hverdagssituationer (5 Mos 6,6-9).

"Det er også vigtigt at bemærke, at denne generation reagerer meget positivt på den klare, relevante, kreative og livsrelaterede præsentation af Skriften. Med andre ord har de unge voksne ønsker om og brug for god forkyndelse.”

Mel Walker, Inter-Generational Youth Ministry: Why a Balanced View of Connecting the Generations is Essential for the Church (Overboard Ministries, 2013), p. 99.