Bemyndigelse

Ledelse

Bemyndigelse
Ledelse

Ledelse

En strategisk og målrettet kirke begrænser ikke sin opmærksomhed til administrative processer. Den er meget mere optaget af mission og vedvarende udvikling, fremskridt og vækst på alle områder. Den har eller udvikler en vision og en mission for det lokalsamfund den er midt i og søger konstant at involvere alle medlemmer – de unge indbefattet – i den løbende udvikling, analyse og evaluering af visioner og mål. Uophørligt fortæller den alle i kirken om visionen og inkluderer energisk de unge i kirkens aktiviteter på lederplan. Hvor alvorligt en kirke tager sine unge viser sig i omfanget af, hvor meget de unge inkluderes på alle niveauer i ledelsesprocesserne. Når de unge tager del i ledelsen, vil de opfatte kirken som deres kirke og er aktivt med til at forme kirkens aktiviteter og mission. Værdibaseret lederskab er også præget af vedvarende og fremadrettet overvejelse af iCOR-værdierne og måder, hvorpå det er muligt aktivt at fremme og evaluere dem i kirkelivets daglige aktiviteter.

”Men du skal se dig om i hele folket efter dygtige, gudfrygtige og pålidelige mænd, som er ubestikkelige. Dem skal du sætte over folket som førere for enheder på tusind, hundrede, halvtreds og ti. Det er altid dem, der skal holde rettergang for folket. Enhver større sag skal de forelægge dig, men i alle mindre sager skal de selv dømme. Gør det lettere for dig selv, og lad dem bære byrden sammen med dig. Hvis du gør sådan, vil Gud give dig myndighed; du kan holde ud, og hele dette folk kan gå tilfredse hjem.”

2 Mos 18,21-23