De 10 Waarden van iCOR

Samen voor onze waarden staan

De opdracht van Jezus:
Een leerling zijn

Jezus gaf ons de opdracht mensen tot steun te zijn door zijn leerling te zijn met alles wat je hebt en wie je bent. Daarop richt iCOR zich. Mensen oproepen leerlingen van Jezus te worden is niet ‘weer zo’n programma’ voor de gemeenten. Het is de opdracht waarom alles draait. Om deze opdracht uit te voeren, moet de plaatselijke gemeente actief zijn op vier terreinen. Zo helpen ze jonge mensen, maar eigenlijk iedereen, om Jezus’ leerling te worden:

 • Het verdiepen van relaties werk naar binnen toe
  (denk aan geestelijke en sociale verbondenheid: Handelingen 2:46-47; Efeziërs 4:2-3; Johannes 13:34-35)
 • Zorg voor geestelijke groei strek je handen uit naar boven
  (2 Korintiërs 5:17-18; 2 Tessalonicenzen 1:3; Galaten 5:16-18, 22-23)
 • Moedig missiewerk aannaar buiten reiken
  (2 Korintiërs 5:18-20); Handelingen 9:36,39)
 • Creëer een sfeer waarin mensen sterker worden stijg boven jezelf uit
  (Jeremia 1:7,9-10; Efeziërs 3:20-21; 4:7-16; 2 Timoteüs 2:2; 4:1-2)

"DIT IDEE VAN DE KERK ALS ‘HET VOLK VAN GOD’, ALS GODS NIEUWE MAATSCHAPPIJ, ZIJN GEZIN, ZIJN GEMEENSCHAP, KOMT BIJ VELEN VANDAAG DE DAG BINNEN ALS HET MEEST OPWINDENDE ‘GOEDE NIEUWS’ DAT ZE OOIT KUNNEN HOREN. DAT KAN ZORGEN VOOR EEN TOTALE OMMEKEER WANNEER IEMAND WEET DAT HIJ VOOR ALTIJD GOD EN ZIJN VOLK TOEBEHOORT! IN EEN TIJD WAARIN MENSEN HEEL STERK OP ZICHZELF MOETEN STAAN, IS DE VREUGDE VAN HET ECHT BIJ GOD HOREN EN DEEL ZIJN VAN ZIJN VOLK ÉÉN VAN DE MEEST RELEVANTE DELEN VAN DE CHRISTELIJKE BOODSCHAP VAN HET GOEDE NIEUWS."

David Watson, I Believe in the Church (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company: 1978), p. 76.

De 10 Waarden van iCOR

iCOR heeft tien waarden als basis. Die kwamen tot stand door onderzoek, wetenschappelijke studies, sociologische inzichten, de kerkelijke uitleg van het Nieuwe Testament en de boeken van Ellen White. Gemeenten moeten bewust en altijd aan de waarden werken om Gods gezin te zijn. Die waarden moeten zij steeds opnieuw evalueren en regelmatig bespreken in kerkenraadsvergaderingen. De waarden helpen de gemeenten zich te concentreren op wat er echt toe doet. Zij zorgen ervoor dat een gemeente groeit als een geestelijk thuis en als veilig heiligdom voor mensen van alle generaties, culturen en sociale achtergronden. De tien waarden van iCOR zijn geen extra programma’s. Het is voedsel voor de gemeente om echt Gods gezin te zijn. Zo vorm je een gemeenschap van gelovigen van alle generaties. Een gemeenschap die voorziet in de geestelijke behoeften van de jongeren. De iCOR waarden vormen de basis voor kerkelijke activiteiten en helpen de gemeente om doelen te verwoorden en in te voeren.

iCOR is gebaseerd op…

de theologie van het Nieuwe Testament en de wijze waarop zij de kerk en het geloof begrijpt, e.g.:

 • Joseph H. Hellerman, When the Church Was a Family:
  Recapturing Jesus’ Vision for Authentic Christian Community (Nasville, TN: B&H Publishing Group, 2009)
 • Richard Rice, Believing, Behaving, Belonging: Finding New Love for the Church (Roseville, CA: The Association of Adventist Forums, 2002)

sociologisch onderzoek over het leven in kerkelijke gemeenschappen en de geestelijke groei van de generaties in de kerk, e.g.:

 • Holly Catterton Allen and Christine Lawton Ross, Intergenerational Christian Formation – Bringing the Whole Church Together in Ministry, Community and Worship (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2012)
 • Howard Vanderwell, ed. The Church of All Ages – Generations Worshiping Together (Herndon, VA: The Alban Institute, 2008)

de uitkomsten van het Valuegenesis onderzoek in de VS en Europa, e.g.:

 • Bailey V. Gillespie and Michael J. Donahue, Valuegenesis: Ten Years Later – A Study of Two Generations (Riverside, CA: Hancock Center Publications, 2004)
 • Stephan Sigg, “A Spiritual Home for Young People? The Adventist Youth and Their Church Seen from the Valuegenesis Europe Data” Part I-III, Spes Christiana Band 24, 2013

proefondervindelijk onderzoek aangaande het thema van kerkverlating en jongeren, e.g.:

 • Roger L. Dudley, Why our Teenagers Leave the Church (Hagerstown, MD: Review and Herald, 2000)
 • David Kinnaman, You Lost Me. Why Young Christians Are Leaving Church…And Rethinking Faith (Grand Rapids, MI: Baker Books, 2011)
 • Ed Stetzer, Richie Stanley, and Jason Hayes, Lost and Found: The Younger Unchurched and the Churches That Reach Them (Nashville, TN: B&H Publishing Group, 2009)

wetenschappelijke studies over geloofsoverdracht in gezinnen en kerken, e.g.:

 • Vern L. Bengtson, Norella M. Putney and Susan Harris, Families and Faith: How Religion is Passed Down Across Generations (New York: Oxford University Press, 2013).
 • Eugene C. Roehlkepartain, Pamela Ebstyne King, Linda Wagner, and Peter L. Benson, The Handbook of Spiritual Development in Childhood and Adolescence (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2006)

de boeken van Ellen White, in het bijzonder:

 • Ellen G. White, Education (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1952
 • Ellen G. White, Gospel Workers (Washington, DC: Review and Herald, 1915)

"EEN JUISTE BENADERING VAN JEUGDWERK KIJKT NAAR JONGEREN ALS VOLWAARDIGE PERSONEN EN STAAT IN VERBINDING MET ELK ONDERDEEL VAN HUN LEVEN. HET HEEFT HOGE VERWACHTINGEN VAN JONGEREN ALS LEERLINGEN VAN CHRISTUS EN ALS LEDEN VAN ZIJN LICHAAM. HET KOESTERT BETEKENISVOLLE RELATIES TUSSEN VOLWASSENEN EN JONGEREN ALS BASIS VAN HET LEERLING ZIJN. HET NODIGT JONGEREN UIT DEELNEMERS TE ZIJN EN NIET ALLEEN MAAR MENSEN DIE PASSIEF TOEZIEN OF ONTVANGERS ZIJN VAN EVANGELISATIE. EN NATUURLIJK ZORGEN JONGEREN OOK VOOR PLEZIER AAN HET PROCES!"

Ronald J. Sider, Philip N. Olson, and Heidi Rolland Unruh, Churches That Make a Difference: Reaching Your Community With Good News and Good Works (Grand Rapids, MI: Baker Books, 2002), p. 177