Relaties

Verbinden

Relaties
Verbinden

Verbinden

God is liefde. Vader, Zoon en heilige Geest zijn samen God en God is een God van relaties. De gemeente moet dat weerspiegelen. Werken aan gezonde relaties is één van de belangrijkste en meest urgente taken van de christelijke kerk. De liefde die volgelingen van Jezus onderling uitleven, is noodzakelijk. Het identificeert Jezus’ volgelingen als mensen die bij God horen. Ook zorgt het ervoor dat hun geloof echt is. Je kunt God onmogelijk liefhebben en de mensen om je heen negeren. Christelijke kameraadschap moet worden opgebouwd en uitgeleefd. Het is meer dan verschillende mensen in dezelfde ruimte bijeenbrengen om een geestelijk programma bij te wonen. Gemeenten die mensen met elkaar verbinden, proberen bewust om authentieke en liefhebbende relaties te vormen. Zulke relaties overstijgen generaties, culturen en sociale groepen en leggen contacten met mensen binnen en buiten de kerk. Dat is vooral voor jonge mensen in de gemeente van groot belang. Het is essentieel voor hun geestelijke groei om niet alleen relevante relaties te hebben met leeftijdsgenoten, maar ook met volwassenen.

Door het geloof in Christus Jezus bent u allemaal kinderen van God geworden. Door de doop in Christus bent u één met Hem geworden, u bent als het ware omhuld door Hem. Er kan nu geen sprake meer zijn van Jood of niet-Jood, van slaaf of vrij man, van man of vrouw, want in Christus Jezus zijn wij één geworden. Als u een deel van Christus bent, bent u ook kinderen van Abraham en dan is wat God hem beloofde, ook voor u.

Galaten 3:26-29