Relaties

Verbinden

Relaties
Verbinden

Verbinden

God is liefde. Vader, Zoon en heilige Geest zijn samen God en God is een God van relaties. De gemeente moet dat weerspiegelen. Werken aan gezonde relaties is één van de belangrijkste en meest urgente taken van de christelijke kerk. De liefde die volgelingen van Jezus onderling uitleven, is noodzakelijk. Het identificeert Jezus’ volgelingen als mensen die bij God horen. Ook zorgt het ervoor dat hun geloof echt is. Je kunt God onmogelijk liefhebben en de mensen om je heen negeren. Christelijke kameraadschap moet worden opgebouwd en uitgeleefd. Het is meer dan verschillende mensen in dezelfde ruimte bijeenbrengen om een geestelijk programma bij te wonen. Gemeenten die mensen met elkaar verbinden, proberen bewust om authentieke en liefhebbende relaties te vormen. Zulke relaties overstijgen generaties, culturen en sociale groepen en leggen contacten met mensen binnen en buiten de kerk. Dat is vooral voor jonge mensen in de gemeente van groot belang. Het is essentieel voor hun geestelijke groei om niet alleen relevante relaties te hebben met leeftijdsgenoten, maar ook met volwassenen.

So in Christ Jesus you are all children of God through faith, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham’s seed, and heirs according to the promise.

Galaten 3:26-29