Zelfbewustzijn

Begeleiden

Zelfbewustzijn
Begeleiden

Begeleiden

Jezus was voor zijn leerlingen een mentor, net zoals Mozes dat was voor Jozua en Barnabas voor Paulus en Marcus. Jonge mensen hebben naast hun ouders andere volwassenen nodig die van betekenis zijn in hun leven en die dienen als rolmodel. Gemeenten bevorderen daarom niet alleen informele relaties tussen de generaties, maar leiden ook mentoren op om anderen te kunnen begeleiden op hun geestelijke reis. ‘De klassieke definitie van het mentor-zijn, is dat een oudere en meer ervaren gids, die ook wordt geaccepteerd door de jongere, hem of haar begeleidt. Een mentor kan helpen de overgang naar de volwassenheid makkelijker te maken door ondersteuning en uitdaging. Zo beschouwd is het een ontwikkelingsrelatie waarbij de jongere persoon wordt binnengeleid in de wereld van de volwassenen’ (Kate Philip, ‘Mentoring and Young People’ in Encyclopedia of Informal Education, August 2000). Jongeren die een relatie hebben met zorgzame volwassenen, vertonen minder vaak risicovol gedrag. Ze hebben meer zelfvertrouwen en het is veel waarschijnlijker dat ze anderen zullen helpen. Dat blijkt als je hen vergelijkt met jongeren die zulke relaties niet hebben. Daaruit volgt dat mentoren in de kerk hulp kunnen bieden aan kinderen, tieners en jongeren om geestelijk te groeien en om een antwoord te vinden op uitdagingen van het leven. Omgekeerd kunnen jongeren ook de mentor zijn van oudere mensen.

Whatever you have learned or received or heard from me, or seen in me—put it into practice. And the God of peace will be with you.

Philippians 4:9 (NIV)