Relaties

Zorgen

Relaties
Zorgen

Zorgen

Echte, koesterende zorg vervult de meeste basisbehoeften van de mens. Mensen die zich geliefd en geaccepteerd voelen, ontwikkelen vertrouwen en worden veel opener en ontvankelijker. Gemeenten die zorgen voor hun medemensen bouwen een ondersteunende gemeenschap op. Dat komt omdat zij het als hun opdracht zien lief te hebben zoals ook Jezus mensen liefhad. Vooral jongeren hebben het nodig een liefhebbende, zorgende en ondersteunende geloofsgemeenschap mee te maken. Echte, koesterende zorg beweegt mensen ertoe de verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar te zorgen. Het maakt andere mensen niet uit hoeveel goede en juiste kennis we hebben. Ze moeten dat ervaren!

Zorgzame gemeenten willen mensen ondersteunen die hun zijn toevertrouwd wat betreft geestelijke groei, zodat zij op een dag kunnen zeggen: ’Dit is mijn kerk!’ Echte, koesterende zorg houdt zowel gebed in als allerlei praktische hulp. Een zorgzame houding maakt gemeenten gevoelig voor de geestelijke en andere noden van hun medemensen.

“Christ's method alone will give true success in reaching the people. The Saviour mingled with men [women, and children] as one who desired their good. He showed His sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. Then He bade them, ‘Follow Me’.”

Ellen G. White, The Ministry of Healing, p. 143